WhatsApp
Bizi Arayın
revizyon burun estetiği

Revizyon Rinoplasti

REVİZYON RİNOPLASTİ’YE NEDEN İHTİYAÇ DUYULABİLİR?

 • Revizyon rinoplasti , daha önce geçirilmiş burun ameliyatı öyküsü olan kişilerin estetik ve fonksiyonel sorunlarının çözümü için gereksinim duyulan cerrahi girişimdir.
 • İlk  operasyonda estetik ve fonksiyonel açıdan hastanın beklentilerinin verilememesi .
 • Burun iskeletinin zayıflamasına ve kaybına bağlı ciddi estetik deformiteler ,semer burun, ters v deformitesi gibi istenmeyen durumlar oluşmuş olması
 • Burun cildinin bütünlüğünün bozulmasına bağlı cilt defektlerinin oluşumu
 • Burun içi septum kıkırdağında delinme olması (septal perforasyon)
 • Burun içi yapışıklıklar (sineşi)  nazal valv yetersizliği gibi durumlar nedeniyle Revizyon rinoplasti ye ihtiyaç duyulabilmektedir.

REVİZYON RİNOPLASTİ OPERASYONLARI İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN RİNOPLASTİ OPERASYONLARINA GÖRE DAHA KOMPLİKE MİDİR?

 • Daha önce operasyon geçirmiş bir burun her açıdan cerrah için sürprizlere açıktır. Ayrıca cilt ve cilt altı dokuları burun iskeletine oldukça yapışık olması nedeni ile cerrahi sırasında çok fazla titizlik gerektirir. 
 • Sıklıkla burun iskeletinin yeniden düzenlenmesi için  gerekli kıkırdak doku burun iskeletinde yetersiz veya deforme olmuş durumdadır. Bu nedenle burun içerisinde yeterli kıkırdak doku bulunamaması halinde kulak veya kaburga kıkırdaklarından otolog greft alınması gerekebilmektedir. Yumuşak doku gereksinimlerinde temporal veya rectus abdominis fasyası gibi fasya graftleri , abdominal yağ dokularından elde edilen yağ greftleri kullanılabilmektedir. Burun cildi defektleri mevcudiyetinde burun çevresi lokal flepler, alın flebi veya serbest alt greftlerine ihtiyaç duyulabilmektedir.
 • Bu nedenlerle revizyon rinoplasti operasyonu kapsamlı bir şekilde planlanması gereken komplike cerrahi girişimdir.
 • Operasyonu gerçekleştirecek cerrahın Revizyon rinoplasti cerrahisi ile ilgili bilgi ve tecrübesi tam olmalıdır.

REVİZYON RİNOPLASTİ DE KULAKTAN VEYA KABURGADAN (KOSTAL) KIKIRDAK DOKU ALINMASI İŞLEMİ İLE İLGİLİ OLARAK MERAK EDİLENLER

 • Kıkırdak doku alınacak bölge, kıkırdak doku gereksinimine ve kullanım şekline göre belirlenmektedir.
 • Kulaktan greft alınan bölgeler sıklıkla tragus ve konkal bölgedir. Her iki bölgede kulakta şekil bozukluğu oluşturmaz ve işitmeyi etkilemez.
 •   Kaburgadan (kostal) kıkırdak doku alınması göğüs ön duvarı üzerinden ortalama 3-4 cm kesi ile yapılır. Kesi izi iyi bir kapatılmadan sonra minimaldir ancak yine de kadın hastalarımızda meme altındaki kıvrımdan kesi tercih ederek izin kamufle olmasını sağlıyorum. İşlem sonrası ortalama 1hafta içerisinde giderek azalacak şekilde  hareketle oluşabilen ağrı hissedilebilir ancak basit ağrı kesiciler ile ağrı giderilebilmektedir. Göğüs kafesi şekline veya fonksiyonlarına herhangi olumsuz etkisi olmayan bir prosedürdür.

REVİZYON RİNOPLASTİ DE İLK DEFA GERÇEKLEŞTİRİLEN RİNOPLASTİ YE GÖRE ÜCRETLENDİRME FARKLI MIDIR?

Revizyon rinoplasti de ücretlendirme ,cerrahinin komplike özellikleri, ekstra cerrahi prosedürlere ihtiyaç duyulması , daha uzun cerrahi süresi gibi durumlardan dolayı ilk kez burun ameliyatı için uygun gördüğümüz ücretlerden daha maliyetli olmaktadır

Yazar Hakkında

Related posts

Give a comment